TP HCM dự kiến hoàn thành đề án thành lập Thành phố phía Đông trong tháng 10

  •  07-08-2020

Cùng với đề án Thành lập Thành phố phía Đông, 2 đề án quan trọng khác của TP HCM là tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP giai đoạn 2021-2030 và không thành lập HĐND quận, phường cũng dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2020.
Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Bên cạnh yêu cầu thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch UBND các quận – huyện triển khai quyết liệt; không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND TP HCM cũng giao nhiều đầu việc quan trọng cho các đơn vị để thực hiện "nhiệm vụ kép" - vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM giao các sở - ngành tập trung hoàn thành các nội dung, chuẩn bị phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là các sở - ngành được phân công xây dựng, cần hoàn thành đúng tiến độ các chương trình, đề án thành phần trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP.

Trong đó, tập trung phối hợp với các bộ, ngành trung ương triển khai những bước của 3 đề án: tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP HCM giai đoạn 2021-2030; không thành lập HĐND quận, phường trên địa bàn TP; thành lập Thành phố phía Đông. TP HCM dự kiến hoàn thành 3 đề án này trong tháng 10-2020.

Theo Phan Anh

Người lao động