Cập nhật phương án điều chỉnh bảng giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng, tăng, tăng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì cuộc họp Tập thể UBND tỉnh để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất các loại định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cập nhật phương án điều chỉnh bảng giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng, tăng, tăng
Cập nhật phương án điều chỉnh bảng giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng, tăng, tăng

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, căn cứ các quy định pháp luật, tình hình thực tế của địa phương và ý kiến thống nhất của các sở, ngành, địa phương; Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất các nội dung như sau:

Điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp (cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) tại khu vực đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh;

Điều chỉnh tăng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

Điều chỉnh tăng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ;

Điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung tại Quy định kèm theo Quyết định số 38//2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường như nêu trên.

Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến, bồ sung, hoàn chỉnh dự thảo điều chỉnh Bảng gia đất các loại định kỳ 05 năm, tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh.

Được biết tại cuộc họp về việc xây dựng, điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm vào cuối tháng 4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất:

Điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp (cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) khu vực đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh;

Giữ nguyên mức giá đối với bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

Điều chỉnh giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ;

Điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung tại Quy định kèm theo Quyết định 38 như: bổ sung, điều chỉnh cách xác định hệ số giá đất ở của các vị trí đất, sửa đổi các xác định vị trí đất trong một số trường hợp đặc thù, hủy bỏ khoản 12 Điều 9 Quy định…

Như vậy chỉ sau 1 tháng, giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ đã được “chốt” phương án tăng.

error: Xin đừng copy !!