Bảy giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh

Thông tin về các bất cập của thị trường bất động sản hiện nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thị trường vẫn đang bộc lộ các hạn chế, bất cập và có những dấu hiệu chưa ổn định, chưa lành mạnh.

Những bất cập của thị trường bất động sản

Đầu tiên phải kể đến hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản còn bất cập, cần sửa đổi để thống nhất, như về hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất; về xác định giá đất. Việc triển khai đầu tư, xây dựng các dự án bất động sản tại hầu hết các địa phương gặp nhiều khó khăn khiến nguồn cung bất động sản sụt giảm mạnh ở các phân khúc.

Bảy giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh
Bảy giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh

Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa phù hợp: Thiếu nhà ở có giá phù hợp cho đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình; trong khi lại phổ biến bất động sản các phân khúc nhà ở trung, cao cấp, bất động sản du lịch.

Trong khi đó, giá bất động sản liên tục tăng và cao hơn so với thu nhập của người dân. Từ năm 2021 đến nay, ở nhiều địa phương, tại một số khu vực, địa điểm có hiện tượng tăng giá đột biến, sốt giá đất nền với tỷ lệ tăng 30-50%.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và thị trường bất động sản tại các địa phương còn bất cập. Một số địa phương có hiện tượng tách thửa, phân lô bán nền không đúng quy định, không phù hợp quy hoạch; công tác công khai, minh bạch về quy hoạch và các dự án hạ tầng, nâng loại đô thị, đơn vị hành chính còn chưa đầy đủ, kịp thời.

Việc kiểm soát dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản còn chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chưa có các nguồn vốn dài hạn, ổn định cho thị trường bất động sản. Chính sách thuế đối với sử dụng bất động sản và hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản còn chưa phân biệt giữa sử dụng và đầu tư, kinh doanh dẫn đến hiện tượng đầu cơ, găm giữ bất động sản… dẫn đến hoạt động của thị trường bất động sản còn thiếu công khai, minh bạch…

7 giải pháp phát triển thị trường bền vững

Để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, hiệu quả và bền vững, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề xuất các giải pháp chính.

Một là, khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản; đồng thời, tăng cường quản lý thị trường bất động sản; tăng nguồn cung, nhất là tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho phân khúc thu nhập thấp…

Hai là, theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản để kịp thời có giải pháp ổn định, lành mạnh thị trường khi cần thiết; kiểm tra, rà soát các dự án nhà ở, kinh doanh bất động sản, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng… để thúc đẩy tạo nguồn cung cho thị trường.

Ba là, rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định; thúc đẩy cải tạo chung cư cũ.

Bốn là, kiểm soát, cơ cấu lại tín dụng bất động sản bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tránh rủi ro; nghiên cứu, đề xuất các quy định về thuế đối với việc sử dụng bất động sản, hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản để hạn chế đầu cơ; nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất…

Năm là, khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng chương trình phát triển nhà ở, kế hoạch phát triển nhà ở tại các địa phương; công khai, minh bạch thông tin, danh mục, tiến độ các dự án phát triển hạ tầng…

Sáu là, hoàn thiện và thực hiện công khai hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bảy là, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản; xử lý các hành vi thông tin không chính xác, gây nhiễu loạn, tác động tiêu cực đến hoạt động thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị hội nghị về phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, hiệu quả, bền vững.

Theo đó, Bộ Xây dựng đang khẩn trương tập trung nghiên cứu, đánh giá về thực trạng thị trường bất động sản, kết quả, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, trong nước; dự báo tình hình, các yếu tố tác động, xu hướng phát triển thị trường; xác định mục tiêu, yêu cầu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp đối với thị trường bất động sản để thị trường phát triển lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

error: Xin đừng copy !!