Vị trí : Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
D? án g?m 5 tòa nhà chính, n?m trong khuôn viên nhi?u cây xanh và có nhi?u c?nh quan nu?c có th? nhìn bao quát toàn c?nh dòng sông Sài Gòn
Vị trí : Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
D? ÁN CAN H? CAO C?P VÀ BI?T TH? LIÊN K? HOMYLAND là khu liên h?p bao g?m : + Cao ?c cao c?p HOMYLAND 14 t?ng bao g?m 152 can h? + Bi?t th? liên k? bao g?m 18 can h?
Vị trí : Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận 12, TP Hồ Chí Minh
D? án Võ Ðình có quy mô 15 t?ng g?m 1 t?ng h?m, tr?t và l?ng, 12 l?u, t?ng penthhuose và l?ng, t?ng áp mái và k? thu?t
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau