Vị trí : Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Sunrise City – noi thang hoa c?a l?i ki?n trúc châu Á duong d?i, noi chu?n m?c cu?c s?ng du?c nâng t?m ngh? thu?t
Vị trí : Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
D? án g?m 5 tòa nhà chính, n?m trong khuôn viên nhi?u cây xanh và có nhi?u c?nh quan nu?c có th? nhìn bao quát toàn c?nh dòng sông Sài Gòn
Vị trí : Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
D? ÁN CAN H? CAO C?P VÀ BI?T TH? LIÊN K? HOMYLAND là khu liên h?p bao g?m : + Cao ?c cao c?p HOMYLAND 14 t?ng bao g?m 152 can h? + Bi?t th? liên k? bao g?m 18 can h?
Vị trí : Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau